Cuộc Sống Bến Tre 45 – Chuyến xe chở nước ngọt mùa hạn mặn

Gia đình mình đang thiếu nước ngọt để sinh hoạt, lượng nước ngọt dự trữ đã không còn nên đành phải mua nước từ những chiếc xe hoa lâm chở nước ngọt với giá 150k/m3 (mét khối).

Đây là tình trạng chung của phần lớn người dân Bến Tre quê mình.

Mình muốn chia sẻ những hình ảnh này để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng chúng ta. Biến đổi khí hậu ít nghiêm trọng sẽ khiến cho hạn mặn không xảy ra nữa. Hãy chung tay cứu lấy miền Tây nhé mọi người.