Cuộc Sống Bến Tre 48 🌴 Kỳ lạ ghê, cá nhà mình thích ăn xoài chín

🌴 Mô tả video 🌴:
Vô tình trái xoài chín cây rụng xuống ao cá kiểng (cá 7 màu, cá trân châu,…) nhà mình. Bầy cá bu lại ăn một cách ngon lành luôn. Mình muốn chia sẻ khoảnh khắc vui nhộn này với cả nhà. Ai có xoài chín mà úng có thể thử đem cho cá ăn.