Cuộc Sống Bến Tre 43 🌴 Hệ thống nâng mũi phà độc đáo tự chế của phà An Đức – Mỹ An

🌴 Mô tả video 🌴:
Đây là hệ thống vận hành bằng một người. Hệ thống tự chế này sử dụng động cơ xe máy Honda để hoạt động. Người điều khiển dùng bánh xe quay bắt trớn để khởi động động cơ.

PHÀ PHỤC VỤ:
+ Phía Ba Tri: 5h30 sáng đến 17h30. Phà sẽ chạy vào giờ lẻ. Ví dụ: 12h30, 13h30, 14h30,…
+ Phía Thạnh Phú: 6h00 đến 18h00. Phà sẽ chạy vào giờ chẵn. Ví dụ: 12h, 13h, 14h,…
+ Quá giờ với sự thỏa thuận của hai bên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *