Cuộc Sống Bến Tre 41 🌴 Hạn mặn đã ảnh hưởng khu vườn bưởi da xanh nhà mình như thế nào?

🌴 Mô tả video 🌴:

Hạn mặn đã vàng đang làm cuộc sống của người dân miền Tây trở nên khó khăn hơn, nhiều cánh đồng lúa phải cắt cho bò ăn, nhiều khu vườn cây ăn trái không có nước tưới, bưởi da xanh nhà mình bị rụng hàng loạt, cây bưởi bị giảm năng suất nghiêm trọng,… Gần đây, có vài người dân Bến Tre có sáng kiến là đốn tàu lá dừa nước để lót che nắng cho khu vườn để chống mất nước. Ngoài ra còn có thể có các biện pháp trữ nước ngọt cho mùa hạn mặn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *